Caleffi Mission
Spoločnosť

Mise

To, že je Caleffi lídrem v éře globalizace v 90 zemích znamená, že jsme zvládli homogenně implementovat naše procesy napříč různými státy, zaměřili se u toho na inovaci a vždy respektovali základní pilíře naší filozie.

Mise

Úspěch naší společnosti je založen na celkové kvalitě, která závisí na kvalitě každé jednotlivé operaci zahrnuté v celkovém procesu produkce. Veškeré činnosti našeho personálu (od návrhů, přes produkci až po poprodejní servis) jsou velmi důležité.

Jsme si dobře vědomi zásadnosti každého detailu, vzhledem k tomu, že může mít významný a pozitivní dopad na celý systém.

Společnost Caleffi je zavázána pracovat způsobem, který každému členovi personálu dává pocit přímé účasti a jeho podílu na celkové finální kvalitě.

Snažíme se, a je to naše filosofie, propagovat řešení, které užívají potenciálu lidským zdrojů a inovací. To vše v rámci striktních morálních zásad, které skrze naše činy svědčí o poctivosti a respektu k závazkům, které jsme učinili.

Vize

Vedoucí postavení
Jsme uznávaným lídrem v produkci vytápění a součástek vzduchové klimatizace pro domácí a průmyslové užití v Itálii. Je naším cílem dosáhnout této pozice napříč celou zemí.


Globalizace
Působíme ve více než 90 zemích, kde operujeme skrze naše místní pobočky. Pevně věříme v jednotnou a koordinovanou internacionalizaci.
Naším cílem do budoucnosti je zavést mezikulturní marketingový program založený na sdílení společných hodnot.n values.


Inovace
Máme v úmyslu zintenzivnit náš program výzkumu a vývoje k uspokojení požadavků reálného trhu, protože víme, že vzrůstající technické schopnosti a moderní technologie jsou v dnešním světě obchodu klíčovým faktorem.
 

Filozofie

Ndihmë përdoruesve
Péče o zákazníka

Péči o zákazníky považujeme za důležitou a proto ji provádíme svědomitě se zvýšenou pozorností na individuální potřeby zákazníka. Ubychom uspokojili specifické potřeby zákazníka nabízíme také technickou podporu a konzultace.

Leaf
Respektujeme životní prostředí

Jedním z našich cílů je zajištění co nejšetrnějšího využití energie a surovin tak, aby náš zásah do životního prostředí byl co nejmenší.

Archive
Pracovní prostředí

Vytváříme bezpečné a příjemné pracovní prostředí, kde zajišťujeme všeobecnou informovanost a prevenci možných pracovních úrazů. Je to také prostředí vybízející k dalšímu osobnímu a profesnímu rozvoji.

Graduate
Profesní vzdělávání

Protože chceme, aby naši pracovníci byli odborníci na svém místě, považujeme za zásadní zajistit jim kontinuální vzdělávání tak, aby byli schopni držet krok s rychlým  tempem technologického pokroku dnešní doby.

Collaborators
Vztahy s obchodními partnery

Jsme si vědomi důležitosti toho, aby naše vztahy s partnery byly založeny na vzájemné úctě, loajalitě a transparenci spolupráce.

Schemi Caleffi update
Firemní zodpovědnost

Při své práci respektujeme zásady čestné přístupu jak v oblasti ekonomiky, tak také odpovědnosti k životnímu prostředí i k sociálním očekáváním všech soukromých i veřejných skupin zúčastňujících se aktivit naší společnosti.

Law
Dodržování zákonů a etických pravidel

Jsme zavázáni pracovat v souladu se zákony a právními nařízeními. Podporujeme eticky korektní jednání, které nedělá kompromisy mezi morální a profesní spolehlivostí naší společnosti.

Rolovat