Caleffi hero Mission mobile
Caleffi Mission

Αποστολη

'Οντας ηγέτης σε 90 χώρες, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, σημαίνει εφαρμογή ομοιογενών διαδικασιών διεθνοποίησης, εστιάζοντας στην καινοτομία και σεβόμενοι τους ακρογωνιαίους λίθους της φιλοσοφίας μας 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η επιτυχία της εταιρείας μας βασίζεται στην συνολική ποιότητα, η οποία εξαρτάται από την ποιότητα των επιμέρους εργασιών που αποτελούν τη συνολική παραγωγική διαδικασία.

Επομένως, όλες οι ενέργειες του προσωπικού μας (από το σχεδιασμό μέσω της παραγωγής έως την εξυπηρέτηση μετά την πώληση) είναι σημαντικές.

Για εμάς, ακόμη και η μικρότερη λεπτομέρεια είναι σημαντική, καθώς μπορεί να έχει σημαντικό και θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρο το σύστημα. Γνωρίζοντας καλά αυτά τα θέματα, η Caleffi έχει δεσμευτεί να εργάζεται με τρόπο που να κάνει κάθε μέλος του προσωπικού του να αισθάνεται άμεσα εμπλεκόμενο και αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας που συμβάλλει στην τελική ποιότητα.

Ως εκ τούτου, στοχεύουμε - και αυτή είναι η φιλοσοφία μας - να προωθήσουμε επιλογές που ευνοούν τους ανθρώπινους πόρους και την καινοτομία, οι οποίες πρέπει να επιδιώκονται στο πλαίσιο ενός αυστηρού ηθικού κώδικα, ο οποίος μέσω των πράξεών μας πιστοποιεί την αμεροληψία μας και τον σεβασμό των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει.

ΟΡΑΜΑ

Ηγέτης
Είμαστε ο αναγνωρισμένος ηγέτης στην παραγωγή εξαρτημάτων θέρμανσης και κλιματισμού για οικιακή και βιομηχανική χρήση στην Ιταλία και στόχος μας είναι να διατηρήσουμε αυτή τη θέση σε ολόκληρη τη χώρα.


Παγκοσμιοποίηση
Είμαστε παρόντες σε περισσότερες από 90 διαφορετικές χώρες και λειτουργούμε μέσω τοπικών υποκαταστημάτων. Πιστεύουμε ακράδαντα στην ομοιόμορφη και συντονισμένη διεθνοποίηση.
Ο στόχος μας για το μέλλον είναι να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα διαπολιτισμικού μάρκετινγκ με βάση κοινές αξίες.


Καινοτομία
Σκοπεύουμε να εντείνουμε το πρόγραμμα R & D στην προσπάθειά μας να ικανοποιήσουμε τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς, διότι γνωρίζουμε ότι οι αυξημένες τεχνικές δυνατότητες και η καλύτερη τεχνολογία αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επιχειρηματική δραστηριότητα στον σύγχρονο κόσμο.
 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Ndihmë përdoruesve
Εξυπηρέτηση πελατών

Θέλουμε οι υπηρεσίες μας να είναι όλο και περισσότερο σχολαστικές με γνώμονα τις  ανάγκες των πελατών μας, παρέχοντας υπηρεσίες, συμβουλές  και τεχνική υποστήριξη που αναπτύσσονται ειδικά για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Leaf
Σεβασμός στο περιβάλλον

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η ενέργεια και οι πρώτες ύλες  χρησιμοποιούνται με φειδώ, και με σεβασμό στο περιβάλλον στο οποίο ζούμε, όσο το δυνατόν περισσότερο.

Archive
Το περιβάλλον εργασίας

Θέλουμε να εργαζόμαστε σε ένα ασφαλές και άνετο εργασιακό περιβάλλον, διασφαλίζοντας ότι όλοι γνωρίζουν τους κινδύνους που ενέχονται στις δικές τους δραστηριότητες. Ένα περιβάλλον που δημιουργεί ένα περαιτέρω κίνητρο για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Graduate
Επαγγελματική εκπαίδευση

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε τη συνεχή κατάρτιση, την οποία θεωρούμε απαραίτητη για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που παρουσιάζει η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας.

Collaborators
Σχέσεις με τους συνεργάτες μας

Πιστεύουμε ότι είναι θεμιτό και σημαντικό οι σχέσεις αυτές να βασίζονται σε αμοιβαία και ουσιαστική πίστη, διαφάνεια και συνεργασία.

Schemi Caleffi update
Συλλογική ευθύνη

Θέλουμε να συνεργαστούμε με τις δέουσες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προσδοκίες όλων των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων που εμπλέκονται στις δραστηριότητες της εταιρείας μας.

Law
Σεβασμός του Νόμου και του Κώδικα Δεοντολογίας

Δεσμευόμαστε να εργαζόμαστε σύμφωνα με το νόμο και όλους τους ισχύοντες κανονισμούς, καθώς και να υποστηρίζουμε ηθικά ορθή συμπεριφορά που δεν θέτει σε κίνδυνο την ηθική και επαγγελματική αξιοπιστία της εταιρείας μας.

Μετακίνηση