Περιηγηθείτε

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Αυτές οι βαλβίδες ασφαλείας, οι οποίες είναι σημαντικές για τα συστήματα βιομάζας, εγγυώνται την εκτόνωση της υπερβολικής θερμοχωρητικότητας μόνο όταν η θερμοκρασία του μέσου υπερβεί την τιμή της καθορισμένης ρύθμισης.