Περιηγηθείτε

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Οι συλλέκτες διανομής χρησιμοποιούνται για έλεγχο και διανομή του μέσου στα κυκλώματα νερού οικιακής χρήσης. Παρέχονται ήδη συναρμολογημένοι σε πλαστικό κουτί επιθεώρησης για διευκόλυνση της τοποθέτησης και της εγκατάστασης.