Περιηγηθείτε

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Οι μονάδες διανομής τροφοδοτούν τα κυκλώματα των συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης. Οι μονάδες μπορεί να είναι απευθείας ή να διαθέτουν βαλβίδα ανάμειξης (θερμοστατική ή μηχανοκίνητη) για έλεγχο της θερμοκρασίας του μέσου που αποστέλλεται στο σύστημα.