Περιηγηθείτε

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΕΣ

Οι βαλβίδες ανάμειξης ρυθμίζουν το σύστημα κεντρικής θέρμανσης αναμειγνύοντας το νερό εξόδου λέβητα με το νερό επιστροφής από το σύστημα ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία προσαγωγής στο σημείο χρήσης.