Περιηγηθείτε

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Οι μονάδες ρύθμισης τροφοδοτούν τα κυκλώματα των συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης. Διαθέτουν βαλβίδα ανάμειξης (θερμοστατική ή μηχανοκίνητη) και ελέγχουν τη θερμοκρασία του μέσου που αποστέλλεται στο σύστημα.