Περιηγηθείτε

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ

Η αντιπαγωτική βαλβίδα επιτρέπει την αποστράγγιση του μέσου από το κύκλωμα όταν η θερμοκρασία του φτάσει τους 3 °C κατά μέσο όρο. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται ο σχηματισμός πάγου στο κύκλωμα του συστήματος, συνήθως με αντλία θερμότητας, και η πιθανή βλάβη του μηχανήματος και των σωλήνων.