Περιηγηθείτε

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Ο συλλέκτης διανομής για συστήματα θέρμανσης ακτινοβολίας χρησιμοποιείται για βέλτιστη διανομή του θερμικού μέσου σε συστήματα θέρμανσης δαπέδου για βελτίωση του ελέγχου εκπομπών θερμότητας εσωτερικού βρόχου.