Περιηγηθείτε

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Κατασκευασμένες ώστε να έχουν αντοχή στις συνθήκες θερμοκρασίες και σε υψηλά ποσοστά γλυκόλης, αυτές οι βαλβίδες χρησιμοποιούνται για εξισορρόπηση και διαχείριση του μέσου στα ηλιακά θερμικά συστήματα.