Περιηγηθείτε

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΟΓΧΟΥ

Αυτός ο τύπος διακόπτη εγκαθίσταται σε συγκεκριμένο τύπο καλοριφέρ με πλάκες, ο οποίος έχει και τις δύο συνδέσεις στο κάτω μέρος και έναν εσωτερικό σωλήνα που διοχετεύει το θερμικό μέσο στον διακόπτη στο πάνω μέρος του εσωτερικού βρόχου.