Περιηγηθείτε

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΖΩΝΗΣ

Οι συσκευές ελέγχου και ρύθμισης χρησιμοποιούνται για έλεγχο των τιμών ισχύος που κυκλοφορούν στο σύστημα ανάλογα με τη ζήτηση από μεμονωμένους χρήστες. Στα συστήματα θέρμανσης ακτινοβολίας, η σωστή διανομή του θερμικού μέσου σε όλα τα κυκλώματα παίζει θεμελιώδη ρόλο στην επίτευξη συνέπειας και άνεσης σε όλους τους χώρους του σπιτιού.

Zone and motorised valves, distribution manifolds, boxes and accessories