Περιηγηθείτε

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΖΩΝΗΣ

Οι μηχανοκίνητοι διακόπτες επιτρέπουν τη διακοπή και την αυτόματη εκτροπή του θερμικού μέσου στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης ή διανομής νερού.