Περιηγηθείτε

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΝΧ

Ο θερμοστατικός ρυθμιστής χρησιμοποιείται για αυτόματη εξισορρόπηση των κυκλωμάτων ανακυκλοφορίας στα συστήματα διανομής ζεστού νερού οικιακής χρήσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα εξαρτήματα του συστήματος θα φτάσουν στην απαιτούμενη θερμοκρασία.