Περιηγηθείτε

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ο συλλέκτης διανομής χρησιμοποιείται για τον έλεγχο και τη διανομή θερμικού μέσου στα συστήματα θέρμανσης. Προσφέρει ακρίβεια στον έλεγχο της ροής προς τα μεμονωμένα κυκλώματα, διακοπή αυτών των κυκλωμάτων και ελάχιστο μέγεθος.