Σειρά 664

Μονωση για συλλεκτεσ διαμονησ σειράς 662, 664 και 655.

Μετάβαση
CBN6646F1.png
Λήψη σε υψηλή ανάλυση

Περιγραφή προϊόντος

Μονωση για συλλεκτεσ διαμονησ σειράς 662, 664 και 655.
Για σύστημα θέρμανσης και ψύξης.
Για χρήση με τον πίνακα κωδικό 659.. 4 (ρυθμι ζόμενο βάθος από 110 εώς 140mm).

Σχέδια και προδιαγραφές

Αριθμός εξαρτήματος
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Μονωση για συλλεκτεσ διαμονησ σειράς 662, 664 και 655. Για σύστημα θέρμανσης και ψύξης. Για χρήση με τον πίνακα κωδικό 659.. 4 (ρυθμι ζόμενο βάθος από 110 εώς 140mm).
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Μονωση για συλλεκτεσ διαμονησ σειράς 662, 664 και 655. Για σύστημα θέρμανσης και ψύξης. Για χρήση με τον πίνακα κωδικό 659.. 4 (ρυθμι ζόμενο βάθος από 110 εώς 140mm).
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Μονωση για συλλεκτεσ διαμονησ σειράς 662, 664 και 655. Για σύστημα θέρμανσης και ψύξης. Για χρήση με τον πίνακα κωδικό 659.. 4 (ρυθμι ζόμενο βάθος από 110 εώς 140mm).

Εφαρμογές

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi