Περιηγηθείτε

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ

Οι χειροκίνητοι διακόπτες χρησιμοποιούνται συνήθως για διακοπή και ρύθμιση του θερμικού μέσου στα καλοριφέρ στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης.