Περιηγηθείτε

ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΑΕΡΩΤΕΣ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Οι βαλβίδες εξαερισμού και οι απαερωτές διασφαλίζουν τη λειτουργία των συστημάτων με νερό χωρίς αέρα. Συνεπώς, μπορούν να απορροφούν – και στη συνέχεια να εξαλείφουν – φυσαλίδες και μικροφυσαλίδες αέρα που παγιδεύεται σε κρίσιμες ζώνες του συστήματος.