Σειρά 663

Προ συναρμολογημενoi συλλεκτeσ διανομησ για συστημα κλιματισμου.

Μετάβαση
6637G5IS.png
Λήψη σε υψηλή ανάλυση

Περιγραφή προϊόντος

Προ συναρμολογημενoi συλλεκτeσ διανομησ για συστημα κλιματισμου.
Αποτελείται από:
- 1 συλλέκτη διανομής επιστροφής μαζί με βαλβίδες αποκοπής επιδέχεται ηλεκτροθερμική κεφαλή,
- 1 συλλέκτη διανομής προσαγωγής μαζί με ρυθμιστικές βαλβίδες για προρύθμιση της παροχής,
- 2 στηρίγματα τοποθέτησης κωδικού 658100,
- 2 ρακόρ μείωσης 1 1/4’’ Α χ 1΄΄Θ κωδικόυ 364276,
- 2 διπλά ακτινωτά ακριανα ρακόρ κωδικού 599473 με τάπες.
Με μόνωση.

Τεχνικά στοιχεία

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–100 °C
Απόσταση κέντρων εξόδου: 50 mm

Σχέδια και προδιαγραφές

Αριθμός εξαρτήματος Σύνδεση σύνδεση εξόδου
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Προ συναρμολογημενoi συλλεκτeσ διανομησ για συστημα κλιματισμου. Με μόνωση. Αποτελείται από: - 1 συλλέκτη διανομής επιστροφής μαζί με βαλβίδες αποκοπής επιδέχεται ηλεκτροθερμική κεφαλή, - 1 συλλέκτη διανομής προσαγωγής μαζί με ρυθμιστικές βαλβίδες για προρύθμιση της παροχής, - 2 στηρίγματα τοποθέτησης κωδικού 658100, - 2 ρακόρ μείωσης 1 1/4’’ Α χ 1΄΄Θ κωδικόυ 364276, - 2 διπλά ακτινωτά ακριανα ρακόρ κωδικού 599473 με τάπες. Σύνδεση: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, Σύνδεση για ρακόρ Caleffi. σύνδεση εξόδου: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 3 έξοδοι. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–100 °C. Απόσταση κέντρων εξόδου: 50 mm.
SCIP code
5ceb7ddb-527a-4131-82ac-4ae7f0511e9b
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Προ συναρμολογημενoi συλλεκτeσ διανομησ για συστημα κλιματισμου. Με μόνωση. Αποτελείται από: - 1 συλλέκτη διανομής επιστροφής μαζί με βαλβίδες αποκοπής επιδέχεται ηλεκτροθερμική κεφαλή, - 1 συλλέκτη διανομής προσαγωγής μαζί με ρυθμιστικές βαλβίδες για προρύθμιση της παροχής, - 2 στηρίγματα τοποθέτησης κωδικού 658100, - 2 ρακόρ μείωσης 1 1/4’’ Α χ 1΄΄Θ κωδικόυ 364276, - 2 διπλά ακτινωτά ακριανα ρακόρ κωδικού 599473 με τάπες. Σύνδεση: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, Σύνδεση για ρακόρ Caleffi. σύνδεση εξόδου: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 4 έξοδοι. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–100 °C. Απόσταση κέντρων εξόδου: 50 mm.
SCIP code
ddc251fe-69f4-4157-8f7c-af35e207743e
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Προ συναρμολογημενoi συλλεκτeσ διανομησ για συστημα κλιματισμου. Με μόνωση. Αποτελείται από: - 1 συλλέκτη διανομής επιστροφής μαζί με βαλβίδες αποκοπής επιδέχεται ηλεκτροθερμική κεφαλή, - 1 συλλέκτη διανομής προσαγωγής μαζί με ρυθμιστικές βαλβίδες για προρύθμιση της παροχής, - 2 στηρίγματα τοποθέτησης κωδικού 658100, - 2 ρακόρ μείωσης 1 1/4’’ Α χ 1΄΄Θ κωδικόυ 364276, - 2 διπλά ακτινωτά ακριανα ρακόρ κωδικού 599473 με τάπες. Σύνδεση: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, Σύνδεση για ρακόρ Caleffi. σύνδεση εξόδου: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 5 έξοδοι. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–100 °C. Απόσταση κέντρων εξόδου: 50 mm.
SCIP code
a60d473a-837f-46e2-b7be-c572500cdb15
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Προ συναρμολογημενoi συλλεκτeσ διανομησ για συστημα κλιματισμου. Με μόνωση. Αποτελείται από: - 1 συλλέκτη διανομής επιστροφής μαζί με βαλβίδες αποκοπής επιδέχεται ηλεκτροθερμική κεφαλή, - 1 συλλέκτη διανομής προσαγωγής μαζί με ρυθμιστικές βαλβίδες για προρύθμιση της παροχής, - 2 στηρίγματα τοποθέτησης κωδικού 658100, - 2 ρακόρ μείωσης 1 1/4’’ Α χ 1΄΄Θ κωδικόυ 364276, - 2 διπλά ακτινωτά ακριανα ρακόρ κωδικού 599473 με τάπες. Σύνδεση: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, Σύνδεση για ρακόρ Caleffi. σύνδεση εξόδου: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 6 έξοδοι. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–100 °C. Απόσταση κέντρων εξόδου: 50 mm.
SCIP code
be3d41c8-d7d1-4533-9290-711a2f99e051
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Προ συναρμολογημενoi συλλεκτeσ διανομησ για συστημα κλιματισμου. Με μόνωση. Αποτελείται από: - 1 συλλέκτη διανομής επιστροφής μαζί με βαλβίδες αποκοπής επιδέχεται ηλεκτροθερμική κεφαλή, - 1 συλλέκτη διανομής προσαγωγής μαζί με ρυθμιστικές βαλβίδες για προρύθμιση της παροχής, - 2 στηρίγματα τοποθέτησης κωδικού 658100, - 2 ρακόρ μείωσης 1 1/4’’ Α χ 1΄΄Θ κωδικόυ 364276, - 2 διπλά ακτινωτά ακριανα ρακόρ κωδικού 599473 με τάπες. Σύνδεση: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, Σύνδεση για ρακόρ Caleffi. σύνδεση εξόδου: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 7 έξοδοι. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–100 °C. Απόσταση κέντρων εξόδου: 50 mm.
SCIP code
70a13e6e-0073-4ca6-ab73-adcc2bac54dd
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Προ συναρμολογημενoi συλλεκτeσ διανομησ για συστημα κλιματισμου. Με μόνωση. Αποτελείται από: - 1 συλλέκτη διανομής επιστροφής μαζί με βαλβίδες αποκοπής επιδέχεται ηλεκτροθερμική κεφαλή, - 1 συλλέκτη διανομής προσαγωγής μαζί με ρυθμιστικές βαλβίδες για προρύθμιση της παροχής, - 2 στηρίγματα τοποθέτησης κωδικού 658100, - 2 ρακόρ μείωσης 1 1/4’’ Α χ 1΄΄Θ κωδικόυ 364276, - 2 διπλά ακτινωτά ακριανα ρακόρ κωδικού 599473 με τάπες. Σύνδεση: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, Σύνδεση για ρακόρ Caleffi. σύνδεση εξόδου: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 8 έξοδοι. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–100 °C. Απόσταση κέντρων εξόδου: 50 mm.
SCIP code
4c2df93a-70d7-4f4c-81f0-017e814b94be
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Προ συναρμολογημενoi συλλεκτeσ διανομησ για συστημα κλιματισμου. Με μόνωση. Αποτελείται από: - 1 συλλέκτη διανομής επιστροφής μαζί με βαλβίδες αποκοπής επιδέχεται ηλεκτροθερμική κεφαλή, - 1 συλλέκτη διανομής προσαγωγής μαζί με ρυθμιστικές βαλβίδες για προρύθμιση της παροχής, - 2 στηρίγματα τοποθέτησης κωδικού 658100, - 2 ρακόρ μείωσης 1 1/4’’ Α χ 1΄΄Θ κωδικόυ 364276, - 2 διπλά ακτινωτά ακριανα ρακόρ κωδικού 599473 με τάπες. Σύνδεση: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, Σύνδεση για ρακόρ Caleffi. σύνδεση εξόδου: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 9 έξοδοι. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–100 °C. Απόσταση κέντρων εξόδου: 50 mm.
SCIP code
461aae2e-0817-47f8-95d2-a82f8bc2084d
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Προ συναρμολογημενoi συλλεκτeσ διανομησ για συστημα κλιματισμου. Με μόνωση. Αποτελείται από: - 1 συλλέκτη διανομής επιστροφής μαζί με βαλβίδες αποκοπής επιδέχεται ηλεκτροθερμική κεφαλή, - 1 συλλέκτη διανομής προσαγωγής μαζί με ρυθμιστικές βαλβίδες για προρύθμιση της παροχής, - 2 στηρίγματα τοποθέτησης κωδικού 658100, - 2 ρακόρ μείωσης 1 1/4’’ Α χ 1΄΄Θ κωδικόυ 364276, - 2 διπλά ακτινωτά ακριανα ρακόρ κωδικού 599473 με τάπες. Σύνδεση: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, Σύνδεση για ρακόρ Caleffi. σύνδεση εξόδου: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 10 έξοδοι. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–100 °C. Απόσταση κέντρων εξόδου: 50 mm.
SCIP code
67f3aa42-d694-4dd5-b7b2-ee0db5111003
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Προ συναρμολογημενoi συλλεκτeσ διανομησ για συστημα κλιματισμου. Με μόνωση. Αποτελείται από: - 1 συλλέκτη διανομής επιστροφής μαζί με βαλβίδες αποκοπής επιδέχεται ηλεκτροθερμική κεφαλή, - 1 συλλέκτη διανομής προσαγωγής μαζί με ρυθμιστικές βαλβίδες για προρύθμιση της παροχής, - 2 στηρίγματα τοποθέτησης κωδικού 658100, - 2 ρακόρ μείωσης 1 1/4’’ Α χ 1΄΄Θ κωδικόυ 364276, - 2 διπλά ακτινωτά ακριανα ρακόρ κωδικού 599473 με τάπες. Σύνδεση: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, Σύνδεση για ρακόρ Caleffi. σύνδεση εξόδου: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 11 έξοδοι. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–100 °C. Απόσταση κέντρων εξόδου: 50 mm.
SCIP code
65b52629-c59e-4f78-9884-ca502d918e00
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Προ συναρμολογημενoi συλλεκτeσ διανομησ για συστημα κλιματισμου. Με μόνωση. Αποτελείται από: - 1 συλλέκτη διανομής επιστροφής μαζί με βαλβίδες αποκοπής επιδέχεται ηλεκτροθερμική κεφαλή, - 1 συλλέκτη διανομής προσαγωγής μαζί με ρυθμιστικές βαλβίδες για προρύθμιση της παροχής, - 2 στηρίγματα τοποθέτησης κωδικού 658100, - 2 ρακόρ μείωσης 1 1/4’’ Α χ 1΄΄Θ κωδικόυ 364276, - 2 διπλά ακτινωτά ακριανα ρακόρ κωδικού 599473 με τάπες. Σύνδεση: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, Σύνδεση για ρακόρ Caleffi. σύνδεση εξόδου: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 12 έξοδοι. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–100 °C. Απόσταση κέντρων εξόδου: 50 mm.
SCIP code
2cd30b43-10e3-40a7-9e52-2f7ef41bd3bf
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Προ συναρμολογημενoi συλλεκτeσ διανομησ για συστημα κλιματισμου. Με μόνωση. Αποτελείται από: - 1 συλλέκτη διανομής επιστροφής μαζί με βαλβίδες αποκοπής επιδέχεται ηλεκτροθερμική κεφαλή, - 1 συλλέκτη διανομής προσαγωγής μαζί με ρυθμιστικές βαλβίδες για προρύθμιση της παροχής, - 2 στηρίγματα τοποθέτησης κωδικού 658100, - 2 ρακόρ μείωσης 1 1/4’’ Α χ 1΄΄Θ κωδικόυ 364276, - 2 διπλά ακτινωτά ακριανα ρακόρ κωδικού 599473 με τάπες. Σύνδεση: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, Σύνδεση για ρακόρ Caleffi. σύνδεση εξόδου: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 13 έξοδοι. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar. Εύρος θερμοκρασίας μέσου: 5–100 °C. Απόσταση κέντρων εξόδου: 50 mm.
SCIP code
20e8ccf0-b798-4c38-94c3-185999315ec6

Εφαρμογές

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi