PRETRAŽITE KATEGORIJE

Obrada potrošne tople vode

Polifosfatni dozator ograničava stvaranje kamenca u sustavima za pripremu tople sanitarne vode i u povezanim uređajima. Pomaže u održavanju originalnih radnih razina izmjene topline generatora i izmjenjivača topline u krugu za pripremu sanitarne tople vode.