SHFLETO KATEGORITË E

Trajtimi i ujit të nxehtë shtëpiak

Dispanseri i poli fosfatit kufizon gëlqerëzimin në sistemin e ujit shtëpiak dhe në pajisjet e lidhura me të. Ai ndihmon në ruajtjen e niveleve fillestare të performancës së shkëmbimit të nxehtësisë së gjeneratorit dhe shkëmbyesit të nxehtësisë në qarkun e prodhimit të ujit të nxehtë shtëpiak me kalimin e kohës.