SHFLETO KATEGORITË E

Valvulat e zonës dhe të motorizuara, kolektorët e shpërndarjes, kutitë dhe aksesorët

Pajisjet rregulluese dhe të kontrollit përdoren për të kontrolluar valvulat e fuqisë që qarkullojnë në sistem në bazë të kërkesës nga secili individ.

Zone and motorised valves, distribution manifolds, boxes and accessories