SHFLETO KATEGORITË E

Moduli i përdoruesit të mazgallit me kolektorin e shpërndarjes

Kuti e fshehur për PLURIMOD® EASY me kolektor shpërndarjeje për sistemet “fan-coil”, për t’u përdorur në instalimet me hyrje në të majtë dhe në të djathtë të kutisë (hyrja bazë majtas).