SHFLETO KATEGORITË E

Valvul shfryrës sigurie

Valvulat shfryrëse të sigurisë përdoren për kontrollimin e presionit të gjeneratorëve të nxehtësisë në sistemet e ngrohjes, në njësitë depozituese të ujit të nxehtë në sistemet e ujit shtëpiak dhe në sistemet hidraulike.