Seritë 513

Valvul shfryrëse sigurie, konektorë femra.

Shko te
513615.png
513615_dim~-~page-1.png
513615.png
513615_dim~-~page-1.png
Shkarko me rezolucion të lartë

Përshkrimi i produktit

Valvul shfryrëse sigurie, konektorë femra.

Të dhënat teknike

Gama e temperaturës mesatare: 5–110 °C
PN (Presioni nominal): PN 10

Certifikimet

CE2797

Skicat dhe specifikimet

Numri i pjesës Lidhjet Lidhjet Instalim
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Valvul shfryrëse sigurie, konektorë femra. lidhjet: G 1" (ISO 228-1) F, hyrje. lidhjet: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, dalje fundore. Gama e temperaturës mesatare: 5–110 °C. Instalim: 1,5 bar. PN (Presioni nominal): PN 10.
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Valvul shfryrëse sigurie, konektorë femra. lidhjet: G 1" (ISO 228-1) F, hyrje. lidhjet: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, dalje fundore. Gama e temperaturës mesatare: 5–110 °C. Instalim: 2 bar. PN (Presioni nominal): PN 10.
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Valvul shfryrëse sigurie, konektorë femra. lidhjet: G 1" (ISO 228-1) F, hyrje. lidhjet: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, dalje fundore. Gama e temperaturës mesatare: 5–110 °C. Instalim: 2,5 bar. PN (Presioni nominal): PN 10.
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Valvul shfryrëse sigurie, konektorë femra. lidhjet: G 1" (ISO 228-1) F, hyrje. lidhjet: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, dalje fundore. Gama e temperaturës mesatare: 5–110 °C. Instalim: 3 bar. PN (Presioni nominal): PN 10.
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Valvul shfryrëse sigurie, konektorë femra. lidhjet: G 1" (ISO 228-1) F, hyrje. lidhjet: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, dalje fundore. Gama e temperaturës mesatare: 5–110 °C. Instalim: 3,5 bar. PN (Presioni nominal): PN 10.
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Valvul shfryrëse sigurie, konektorë femra. lidhjet: G 1" (ISO 228-1) F, hyrje. lidhjet: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, dalje fundore. Gama e temperaturës mesatare: 5–110 °C. Instalim: 4 bar. PN (Presioni nominal): PN 10.
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Valvul shfryrëse sigurie, konektorë femra. Gama e temperaturës mesatare: 5–110 °C. Instalim: 5,5 bar. PN (Presioni nominal): PN 10.
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Valvul shfryrëse sigurie, konektorë femra. lidhjet: G 1" (ISO 228-1) F, hyrje. lidhjet: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, dalje fundore. Gama e temperaturës mesatare: 5–110 °C. Instalim: 6 bar. PN (Presioni nominal): PN 10.
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Valvul shfryrëse sigurie, konektorë femra. lidhjet: G 1" (ISO 228-1) F, hyrje. lidhjet: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, dalje fundore. Gama e temperaturës mesatare: 5–110 °C. Instalim: 7 bar. PN (Presioni nominal): PN 10.
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Valvul shfryrëse sigurie, konektorë femra. lidhjet: G 1" (ISO 228-1) F, hyrje. lidhjet: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, dalje fundore. Gama e temperaturës mesatare: 5–110 °C. Instalim: 8 bar. PN (Presioni nominal): PN 10.
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Valvul shfryrëse sigurie, konektorë femra. lidhjet: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, hyrje. lidhjet: G 1 1/2" (ISO 228-1) F, dalje fundore. Gama e temperaturës mesatare: 5–110 °C. Instalim: 2,5 bar. PN (Presioni nominal): PN 10.
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Valvul shfryrëse sigurie, konektorë femra. lidhjet: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, hyrje. lidhjet: G 1 1/2" (ISO 228-1) F, dalje fundore. Gama e temperaturës mesatare: 5–110 °C. Instalim: 3 bar. PN (Presioni nominal): PN 10.
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Valvul shfryrëse sigurie, konektorë femra. lidhjet: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, hyrje. lidhjet: G 1 1/2" (ISO 228-1) F, dalje fundore. Gama e temperaturës mesatare: 5–110 °C. Instalim: 3,5 bar. PN (Presioni nominal): PN 10.
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Valvul shfryrëse sigurie, konektorë femra. lidhjet: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, hyrje. lidhjet: G 1 1/2" (ISO 228-1) F, dalje fundore. Gama e temperaturës mesatare: 5–110 °C. Instalim: 6 bar. PN (Presioni nominal): PN 10.
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Valvul shfryrëse sigurie, konektorë femra. lidhjet: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, hyrje. lidhjet: G 1 1/2" (ISO 228-1) F, dalje fundore. Gama e temperaturës mesatare: 5–110 °C. Instalim: 7 bar. PN (Presioni nominal): PN 10.
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Valvul shfryrëse sigurie, konektorë femra. lidhjet: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, hyrje. lidhjet: G 1 1/2" (ISO 228-1) F, dalje fundore. Gama e temperaturës mesatare: 5–110 °C. Instalim: 8 bar. PN (Presioni nominal): PN 10.