SHFLETO KATEGORITË E

Manifolda për sistemet e ujit shtëpiak

Kolektorët e shpërndarjes përdoren kontrollimin dhe shpërndarjen e mediumit në qarqet e ujit shtëpiak. Ato furnizohen të montuara paraprakisht në kuti inspektimi plastike për të lehtësuar pozicionimin dhe instalimin.