SHFLETO KATEGORITË E

Rregullator termostatik për qarqet e riqarkullimit të ujit të nxehtë shtëpiak

Rregullatori termostatik përdoret për balancimin automatik të qarqeve riqarkulluese në sistemet e shtëpiake të shpërndarjes së ujit të nxehtë, për të garantuar që të gjitha pjesët e sistemit të arrijnë temperaturën e kërkuar.