Përgjegjësia

 • Privatësia
  In spite of our commitment to keep the contents of the Site accurate, the information provided might present technical inaccuracies or typographical errors. Since all the information on this Site is subject to periodical modification/updating, it is provided without any guarantee, whether implicit or explicit, of any type. In no case can Caleffi S.p.A. be held liable for direct, indirect, accidental, special or consequential damage or for damage of any nature including, by way of example, damage due to the loss of use, data or profits deriving from or in any way connected with the use or execution of the Site or any services it contains, to delays or impossibility in using the Site or the associated services, to the provision or non-provision of the services, or to any information, software, service and the associated graphics obtained via the Site.​
   
 • Njoftim mbi pajisjen programore apo programin kompjuterik në faqen e internetit
  Programi kompjuterik, i disponueshëm në faqen e internetit për shkarkim në kompjuter apo për përdorim rrjeti, i përket grupit Caleffi, përveç rasteve ku është përcaktuar ndryshe. Çdo përdorim tjetër jopersonal duhet të miratohet paraprakisht nga ana e grupit Caleffi, për çka duhet të dërgohet kërkesë me shkrim. Caleffi sh. p. k. nuk merr përsipër asnjëlloj përgjegjësie për saktësinë e rezultateve të gjetura me ndihmën e programeve apo algoritmeve, që i përdorin programet apo ndonjë përgjegjësi tjetër, që vjen si pasojë e përdorimit jo të saktë të programit kompjuterik apo pajisjes programore.
   
 • Legjislatura në fuqi dhe kompetenca
  Këto kritere përdorimi i rregullon dhe shpjegon legjislatura italiane. Çdo konflikt, që rrjedh sipas këtyre kritereve apo në lidhje me ta, e shqyrton dhe zgjidh gjykata në Novari në Itali, e cila ka kompetencë absolute.