SHFLETO KATEGORITË E

Ndarës hidraulikë-manifolda

SEPCOLL, një pajisje që kombinon funksionet e separatorit hidraulik dhe kolektorit të shpërndarjes, përdoret në sistemet e ngrohjes dhe të ftohjes për të mundësuar rregullimin e ndryshëm të dhomave të ndryshme ku ka vetëm një gjenerator nxehtësie apo njësi ftohëse.