SHFLETO KATEGORITË E

Pajisjet e ndarjes së ajrit dhe papastërtive

Ndarja e papastërtive dhe ajrit në sistemet e ngrohjes dhe ftohjes parandalon probleme të tilla si depozitimet dhe ngjitjet, humbjen e efikasitetit të shkëmbimit të nxehtësisë, nivelet e larta të zhurmës, prishjen e pajisjeve dhe bllokimin e linjës.

Air and dirt separation devices