SHFLETO KATEGORITË E

Njësitë e furnizimit dhe rregullimit të gatshme për matjen e nxehtësisë

Njësitë e furnizimit të drejtpërdrejtë ose njësitë rregulluese të furnizimit (termostatike dhe të motorizuara) furnizojnë qarqet e sistemit të ngrohjes dhe të ftohjes. Ato janë të projektuara për matjen e konsumit të nxehtësisë së bashku me matësit CONTECA®.