SHFLETO KATEGORITË E

Aktuatorë termo-elektrikë

Aktuatori termo-elektrik, i çiftuar me valvulat e zonës dhe kolektorin e shpërndarjes për sistemet e paneleve rrezatuese dhe radiatorët, mundëson mbylljen automatike të mediumit nën kontrollin e një termostati dhome ose një tjetër çelësi elektrik.