SHFLETO KATEGORITË E

Manifolda shpërndarëse për sistemet e paneleve rrezatuese

Kolektori i shpërndarjes për sistemet e paneleve rrezatuese përdoret për shpërndarjen e optimale të mediumit termik në qarqet e sistemeve ngrohëse nën dysheme, për të përmirësuar kontrollin e emetimit të nxehtësisë.