Seritë 671

Kolektor shpërndarjeje i montuar paraprakisht.

Shko te
6716F1.png
Shkarko me rezolucion të lartë

Përshkrimi i produktit

Kolektor shpërndarjeje i montuar paraprakisht.

Të dhënat teknike

Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar
Gama e temperaturës mesatare: 5–60 °C

Skicat dhe specifikimet

Numri i pjesës Lidhja kryesore Lidhja e daljes
Modele 3D
Teksti i tenderit
Kolektor shpërndarjeje i montuar paraprakisht. lidhja kryesore: G 1" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 3 dalje, Lidhja për rakorderat Caleffi. Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar. Gama e temperaturës mesatare: 5–60 °C.
SCIP code
efa284d9-e10d-4329-a3c6-4b4f348d4b4d
Modele 3D
Teksti i tenderit
Kolektor shpërndarjeje i montuar paraprakisht. lidhja kryesore: G 1" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 4 dalje, Lidhja për rakorderat Caleffi. Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar. Gama e temperaturës mesatare: 5–60 °C.
SCIP code
dbebf275-b9ce-42d0-8819-22d2ed984060
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Kolektor shpërndarjeje i montuar paraprakisht. lidhja kryesore: G 1" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 5 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar. Gama e temperaturës mesatare: 5–60 °C.
SCIP code
d5e8af99-70d4-4129-bd32-4d7bdc1c7909
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Kolektor shpërndarjeje i montuar paraprakisht. lidhja kryesore: G 1" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 6 dalje, Lidhja për rakorderat Caleffi. Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar. Gama e temperaturës mesatare: 5–60 °C.
SCIP code
84622479-3965-4138-b4a4-2968704bb024
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Kolektor shpërndarjeje i montuar paraprakisht. lidhja kryesore: G 1" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 7 dalje, Lidhja për rakorderat Caleffi. Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar. Gama e temperaturës mesatare: 5–60 °C.
SCIP code
5e0f635e-2e6d-4564-b5e0-2116f31aa3ed
Modele 3D
Teksti i tenderit
Kolektor shpërndarjeje i montuar paraprakisht. lidhja kryesore: G 1" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 8 dalje, Lidhja për rakorderat Caleffi. Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar. Gama e temperaturës mesatare: 5–60 °C.
SCIP code
11ab93e7-cdc3-478c-825a-8af5ba6cf6a2
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Kolektor shpërndarjeje i montuar paraprakisht. lidhja kryesore: G 1" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 9 dalje, Lidhja për rakorderat Caleffi. Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar. Gama e temperaturës mesatare: 5–60 °C.
SCIP code
e7158295-3640-445a-9ad5-9b8a7a4caab3
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Kolektor shpërndarjeje i montuar paraprakisht. lidhja kryesore: G 1" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 10 dalje, Lidhja për rakorderat Caleffi. Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar. Gama e temperaturës mesatare: 5–60 °C.
SCIP code
f9099122-7ee6-443b-96fc-8e5a33e73157
Modele 3D
Teksti i tenderit
Kolektor shpërndarjeje i montuar paraprakisht. lidhja kryesore: G 1" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 11 dalje, Lidhja për rakorderat Caleffi. Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar. Gama e temperaturës mesatare: 5–60 °C.
SCIP code
d0095929-c410-4b0e-98db-467f44dfba48
Modele 3D
Teksti i tenderit
Kolektor shpërndarjeje i montuar paraprakisht. lidhja kryesore: G 1" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 12 dalje, Lidhja për rakorderat Caleffi. Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar. Gama e temperaturës mesatare: 5–60 °C.
SCIP code
ae30e3b7-48af-49a2-b094-4045ff194979
Modele 3D
Teksti i tenderit
Kolektor shpërndarjeje i montuar paraprakisht. lidhja kryesore: G 1" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 13 dalje, Lidhja për rakorderat Caleffi. Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar. Gama e temperaturës mesatare: 5–60 °C.
SCIP code
0a2db11d-7c42-49c8-b88b-cb7342908496
Modele 3D
Teksti i tenderit
Kolektor shpërndarjeje i montuar paraprakisht. lidhja kryesore: G 1" (ISO 228-1) F. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 14 dalje, Lidhja për rakorderat Caleffi. Presioni maksimal i funksionimit: 6 bar. Gama e temperaturës mesatare: 5–60 °C.
SCIP code
472c2a5b-7ac1-4f59-86c8-9fb2d38da21c

Aplikimet

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi