SHFLETO KATEGORITË E

Valvula përzierëse elektronike

Valvula përzierëse elektronike përdoret në sistemet e centralizuara që prodhojnë dhe shpërndajnë ujë të nxehtë për përdorim shtëpiak. Seria e veçantë e valvulave përzierëse elektronike është e pajisur me një rregullator specifik që kontrollon një sërë programesh dezinfektuese termike, që qarku të luftojë Legionelën.

MISSING