LEGIOMIX® 2.0, Trup rezervë pa bashkues për valvul përzierëse elektronike hibride të serisë 6000, LEGIOMIX® 2.0.

Shko te
F0000966.png
Shkarko me rezolucion të lartë

Përshkrimi i produktit

Trup rezervë pa bashkues për valvul përzierëse elektronike hibride të serisë 6000, LEGIOMIX® 2.0.

Skicat dhe specifikimet

Numri i pjesës
Modele 3D
Teksti i tenderit
Trup rezervë pa bashkues për valvul përzierëse elektronike hibride të serisë 6000, LEGIOMIX® 2.0.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Trup rezervë pa bashkues për valvul përzierëse elektronike hibride të serisë 6000, LEGIOMIX® 2.0.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Trup rezervë pa bashkues për valvul përzierëse elektronike hibride të serisë 6000, LEGIOMIX® 2.0.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Trup rezervë pa bashkues për valvul përzierëse elektronike hibride të serisë 6000, LEGIOMIX® 2.0.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Trup rezervë pa bashkues për valvul përzierëse elektronike hibride të serisë 6000, LEGIOMIX® 2.0.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Trup rezervë pa bashkues për valvul përzierëse elektronike hibride të serisë 6000, LEGIOMIX® 2.0.

Aplikimet

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi