SHFLETO KATEGORITË E

Valvula shfryrës sigurie për sistemet e biomasës

Këto valvula shfryrëse sigurie garantojnë shkarkimin e kapacitetit të tepërt nxehës kur temperatura e mediumit e tejkalon vlerën nominale dhe janë thelbësore në sistemet e biomasës.