Caleffi hero Company mobile
Company Caleffi

Kompania

Ka nga ata që shkojnë me rrjedhën. Ne jemi rrjedha.

NAVIGACIONI I BRENDSHËM
L'art de la création vidéo
Kompania
Korporata - Rreth nesh

Shikoni prezantimet tona, konsultohuni me trendin e xhiros dhe investimeve, njihni numrin e punonjësve, vendet e shërbyera dhe fabrikat e prodhimit.

Le groupe Caleffi
Kompani

Grupi

Caleffi është një grup që përfshin disa marka në nivel ndërkombëtar.

Mission Caleffi
Kompania
Misioni

Të pasurit e pozicionit të liderit në 50 vende, në epokën e globalizimit, nënkupton zbatimin e proceseve homogjene të ndërkombëtarizimit, duke u përqendruar te inovacioni dhe duke respektuar gurët e themelit të filozofisë sonë.

Certifications Caleffi
Kompania
Certifikimet

Caleffi përpiqet vazhdimisht të ndjekë zbatimin e standardeve më të rëndësishme, të sugjeruara nga standardet ISO. Ai gjithashtu ndjek një politikë të rreptë për cilësinë, mjedisin, shëndetin dhe sigurinë.

Portfolio Caleffi
Kompania
Portfoli

Instalime reale të produkteve tona në raste hidraulike, ngrohjeje, matjeje të nxehtësisë dhe energjisë së rinovueshme. 

history caleffi
Kompania
Historiku

E gjithë historia e Caleffi-t në një ekskursus të hollësishëm: nga fillimet në vitin 1961, duke vijuar me zhvillimin e fuqishëm në vitet '80, deri te zgjerimi tregtar ndërkombëtar në vitet '90. Përjetoni momente si: krijimi i Qendrës Kërkimore CUBOROSSO ose MAV.