SHFLETO KATEGORITË E

Ndarësit e papastërtive për kaldajat ose ftohësin, me dhomë teknike

Separatori i pisllëkut ndan papastërtitë që përbëhen kryesisht prej rëre the copëzash pisllëku dhe që qarkullojnë në qarqet e mbyllura të sistemeve mesatare-të mëdha të ngrohjes dhe kondicionimit. Versionet e pajisura me një magnet janë projektuar për ndarjen e papastërtive prej hekuri.