SHFLETO KATEGORITË E

Valvul përzierës termostatik për sistemet termike diellore

Valvula përzierëse termostatike përdoret në sistemet solare termike që prodhojnë ujë të nxehtë për qëllime shtëpiake. Ajo është e projektuar për të ruajtur temperaturën e paracaktuar të ujit të përzier që del në çezmën e përdoruesit, kur ka ndryshime të temperaturës dhe presionit të ujit të nxehtë dhe të ftohtë në hyrje, ose në prurjen e thithjes.