SHFLETO KATEGORITË E

Manifolda shpërndarëse me valvula mbyllëse dhe para-rregulluese

Kolektori i shpërndarjes përdoret për kontrollimin dhe shpërndarjen e mediumit termik në sistemet e ngrohjes. Ai ofron saktësi në kontrollimin e fluksit në secilin nga qarqet, i mbyllin këto qarqe dhe janë përmasa minimale.

Aksesorë për manifolda me valvula mbyllëse dhe para-rregulluese