Seritë 6452

Valvul zonifikuese me sferë e motorizuar me dy drejtime për sistemet e ngrohjes dhe të ftohjes.

Shko te
645242.png
645242_dim~-~page-1.png
645242_sez~-~page-1.png
645242.png
645242_dim~-~page-1.png
645242_sez~-~page-1.png
Shkarko me rezolucion të lartë

Përshkrimi i produktit

Valvul zonifikuese me sferë e motorizuar me dy drejtime për sistemet e ngrohjes dhe të ftohjes.
Me levëz manuale për hapje.
Me izolim.
Me mikroçelës ndihmës

Të dhënat teknike

Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar
Gama e temperaturës mesatare: -10–110 °C
Gama e temperaturës së ambientit: -10–55 °C
Konsumi i energjisë: 6 VA
Klasa e mbrojtjes: IP 65
Gjatësia e kabullit të furnizimit: 0,8 m
Vlerësimi i rrymës së mikroçelësit ndihmës (230 V): 6 (2) A
△p maks.: 10 bar
Koha e operimit: 50 s
Koha e operimit - Shënim: Rrotullim 90°

Certifikimet

CE
ENEC13

Skicat dhe specifikimet

Numri i pjesës Lidhjet Furnizimi me energji elektrike Kv
Modele 3D
Teksti i tenderit
Valvul zonifikuese me sferë e motorizuar me dy drejtime për sistemet e ngrohjes dhe të ftohjes. Me mikroçelës ndihmës Me levëz manuale për hapje. Lidhjet: G 1/2" A (ISO 228-1) M. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -10–110 °C. Gama e temperaturës së ambientit: -10–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Konsumi i energjisë: 6 VA. Klasa e mbrojtjes: IP 65. Gjatësia e kabullit të furnizimit: 0,8 m. Vlerësimi i rrymës së mikroçelësit ndihmës (230 V): 6 (2) A. △p maks.: 10 bar. Kv: 17,00 m³/h. Koha e operimit: 50 s (Rrotullim 90°).
SCIP code
ca959b44-b7d8-4e08-9eed-e8b1bdeae1ea
Modele 3D
Teksti i tenderit
Valvul zonifikuese me sferë e motorizuar me dy drejtime për sistemet e ngrohjes dhe të ftohjes. Me mikroçelës ndihmës Me levëz manuale për hapje. Lidhjet: G 3/4" A (ISO 228-1) M. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -10–110 °C. Gama e temperaturës së ambientit: -10–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Konsumi i energjisë: 6 VA. Klasa e mbrojtjes: IP 65. Gjatësia e kabullit të furnizimit: 0,8 m. Vlerësimi i rrymës së mikroçelësit ndihmës (230 V): 6 (2) A. △p maks.: 10 bar. Kv: 17,27 m³/h. Koha e operimit: 50 s (Rrotullim 90°).
SCIP code
d61f2474-bca5-40ad-9ee0-a228173af647
Modele 3D
Teksti i tenderit
Valvul zonifikuese me sferë e motorizuar me dy drejtime për sistemet e ngrohjes dhe të ftohjes. Me mikroçelës ndihmës Me levëz manuale për hapje. Lidhjet: G 1" A (ISO 228-1) M. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -10–110 °C. Gama e temperaturës së ambientit: -10–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Konsumi i energjisë: 6 VA. Klasa e mbrojtjes: IP 65. Gjatësia e kabullit të furnizimit: 0,8 m. Vlerësimi i rrymës së mikroçelësit ndihmës (230 V): 6 (2) A. △p maks.: 10 bar. Kv: 36,58 m³/h. Koha e operimit: 50 s (Rrotullim 90°).
SCIP code
0a23ed13-c9e9-43ee-829f-63fa731d9124
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Valvul zonifikuese me sferë e motorizuar me dy drejtime për sistemet e ngrohjes dhe të ftohjes. Me mikroçelës ndihmës Me levëz manuale për hapje. Lidhjet: G 1 1/4" A (ISO 228-1) M. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -10–110 °C. Gama e temperaturës së ambientit: -10–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Konsumi i energjisë: 6 VA. Klasa e mbrojtjes: IP 65. Gjatësia e kabullit të furnizimit: 0,8 m. Vlerësimi i rrymës së mikroçelësit ndihmës (230 V): 6 (2) A. △p maks.: 10 bar. Kv: 39,50 m³/h. Koha e operimit: 50 s (Rrotullim 90°).
SCIP code
db931e29-0219-45fa-9da4-7021fb982e66
Modele 3D
Teksti i tenderit
Valvul zonifikuese me sferë e motorizuar me dy drejtime për sistemet e ngrohjes dhe të ftohjes. Me mikroçelës ndihmës Me levëz manuale për hapje. Lidhjet: G 1/2" A (ISO 228-1) M. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -10–110 °C. Gama e temperaturës së ambientit: -10–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 24 V (AC). Konsumi i energjisë: 6 VA. Klasa e mbrojtjes: IP 65. Gjatësia e kabullit të furnizimit: 0,8 m. Vlerësimi i rrymës së mikroçelësit ndihmës (230 V): 6 (2) A. △p maks.: 10 bar. Kv: 17,00 m³/h. Koha e operimit: 50 s (Rrotullim 90°).
SCIP code
037a7711-f379-4c54-979d-9e7c07a7d769
Modele 3D
Teksti i tenderit
Valvul zonifikuese me sferë e motorizuar me dy drejtime për sistemet e ngrohjes dhe të ftohjes. Me mikroçelës ndihmës Me levëz manuale për hapje. Lidhjet: G 3/4" A (ISO 228-1) M. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -10–110 °C. Gama e temperaturës së ambientit: -10–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 24 V (AC). Konsumi i energjisë: 6 VA. Klasa e mbrojtjes: IP 65. Gjatësia e kabullit të furnizimit: 0,8 m. Vlerësimi i rrymës së mikroçelësit ndihmës (230 V): 6 (2) A. △p maks.: 10 bar. Kv: 17,27 m³/h. Koha e operimit: 50 s (Rrotullim 90°).
SCIP code
92c992d6-4146-476a-8b54-a02961658839
Modele 3D
Teksti i tenderit
Valvul zonifikuese me sferë e motorizuar me dy drejtime për sistemet e ngrohjes dhe të ftohjes. Me mikroçelës ndihmës Me levëz manuale për hapje. Lidhjet: G 1" A (ISO 228-1) M. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -10–110 °C. Gama e temperaturës së ambientit: -10–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 24 V (AC). Konsumi i energjisë: 6 VA. Klasa e mbrojtjes: IP 65. Gjatësia e kabullit të furnizimit: 0,8 m. Vlerësimi i rrymës së mikroçelësit ndihmës (230 V): 6 (2) A. △p maks.: 10 bar. Kv: 36,58 m³/h. Koha e operimit: 50 s (Rrotullim 90°).
SCIP code
a9eeb3ab-7050-43ef-a8cf-5cea1c64032c
Modele 3D
Teksti i tenderit
Valvul zonifikuese me sferë e motorizuar me dy drejtime për sistemet e ngrohjes dhe të ftohjes. Me mikroçelës ndihmës Me levëz manuale për hapje. Lidhjet: G 1 1/4" A (ISO 228-1) M. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -10–110 °C. Gama e temperaturës së ambientit: -10–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 24 V (AC). Konsumi i energjisë: 6 VA. Klasa e mbrojtjes: IP 65. Gjatësia e kabullit të furnizimit: 0,8 m. Vlerësimi i rrymës së mikroçelësit ndihmës (230 V): 6 (2) A. △p maks.: 10 bar. Kv: 39,50 m³/h. Koha e operimit: 50 s (Rrotullim 90°).
SCIP code
0480d701-e313-4eca-9538-999410e7aa86

Aplikimet

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi