Seritë 6563

Aktuator termo-elektrik.

Shko te
656314.png
Shkarko me rezolucion të lartë

Përshkrimi i produktit

Aktuator termo-elektrik.
Me hapje manuale dhe tregues pozicioni.
Me konsum të ulët energjie.
E mbyllur normalisht.
Me mikroçelës ndihmës

Të dhënat teknike

Gama e temperaturës së ambientit: 0–50 °C
Konsumi i energjisë: 3 W
Klasa e mbrojtjes: IP 40
Gjatësia e kabullit të furnizimit: 0,8 m
Rryma e ndezjes: ≤ 250 mA

Note

Për kolektorët shpërndarës të serive 662 dhe 663.

Certifikimet

CE

Skicat dhe specifikimet

Numri i pjesës Shënim Furnizimi me energji elektrike
Modele 3D
Teksti i tenderit
Aktuator termo-elektrik. Me mikroçelës ndihmës Me hapje manuale dhe tregues pozicioni. Me konsum të ulët energjie. E mbyllur normalisht. Gama e temperaturës së ambientit: 0–50 °C. Furnizimi me energji elektrike: 24 V (AC) / (DC). Konsumi i energjisë: 3 W. Klasa e mbrojtjes: IP 40. Gjatësia e kabullit të furnizimit: 0,8 m. Rryma e ndezjes: ≤ 250 mA.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Aktuator termo-elektrik. Me mikroçelës ndihmës Me hapje manuale dhe tregues pozicioni. Me konsum të ulët energjie. E mbyllur normalisht. Gama e temperaturës së ambientit: 0–50 °C. Furnizimi me energji elektrike: 24 V (AC) / (DC). Konsumi i energjisë: 3 W. Klasa e mbrojtjes: IP 40. Gjatësia e kabullit të furnizimit: 0,8 m. Rryma e ndezjes: ≤ 250 mA.

Aplikimet

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi