Seritë 6443

Valvul devijuese e motorizuar me tre rrugë.

Shko te
644342.png
644342_dim~-~page-1.png
644342.png
644342_dim~-~page-1.png
Shkarko me rezolucion të lartë

Përshkrimi i produktit

Valvul devijuese e motorizuar me tre rrugë.
Me mikroçelës ndihmës
PATENT

Të dhënat teknike

Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar
Gama e temperaturës mesatare: -5–110 °C
Gama e temperaturës së ambientit: 0–55 °C
Konsumi i energjisë: 4 VA
Klasa e mbrojtjes: IP 40 (shtrirje horizontale), IP 44 (shtrirje vertikale)
Gjatësia e kabullit të furnizimit: 1 m
Vlerësimi i rrymës së mikroçelësit ndihmës (230 V): 0,8 A
△p maks.: 10 bar
Koha e operimit: 40 s
Koha e operimit - Shënim: Rrotullim 90°

Certifikimet

ACS
CE
ENEC13
PZH

Skicat dhe specifikimet

Numri i pjesës Lidhjet Furnizimi me energji elektrike Kv
Modele 3D
Teksti i tenderit
Valvul devijuese e motorizuar me tre rrugë. Me mikroçelës ndihmës Lidhjet: G 1/2" A (ISO 228-1) M. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -5–110 °C. Gama e temperaturës së ambientit: 0–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Konsumi i energjisë: 4 VA. Klasa e mbrojtjes: IP 40 (shtrirje horizontale), IP 44 (shtrirje vertikale). Gjatësia e kabullit të furnizimit: 1 m. Vlerësimi i rrymës së mikroçelësit ndihmës (230 V): 0,8 A. △p maks.: 10 bar. Kv: 3,9 m³/h. Koha e operimit: 40 s (Rrotullim 90°).
SCIP code
61ef2538-74b3-4103-a983-d4ec4cda04a1
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Valvul devijuese e motorizuar me tre rrugë. Me mikroçelës ndihmës Lidhjet: G 3/4" A (ISO 228-1) M. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -5–110 °C. Gama e temperaturës së ambientit: 0–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Konsumi i energjisë: 4 VA. Klasa e mbrojtjes: IP 40 (shtrirje horizontale), IP 44 (shtrirje vertikale). Gjatësia e kabullit të furnizimit: 1 m. Vlerësimi i rrymës së mikroçelësit ndihmës (230 V): 0,8 A. △p maks.: 10 bar. Kv: 3,9 m³/h. Koha e operimit: 40 s (Rrotullim 90°).
SCIP code
7e7ebc3a-c81c-4a06-80b1-f58b13af520f
Modele 3D
Teksti i tenderit
Valvul devijuese e motorizuar me tre rrugë. Me mikroçelës ndihmës Lidhjet: R 3/4" (EN 10226-1) M. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -5–110 °C. Gama e temperaturës së ambientit: 0–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Konsumi i energjisë: 4 VA. Klasa e mbrojtjes: IP 44 (shtrirje vertikale), IP 40 (shtrirje horizontale). Gjatësia e kabullit të furnizimit: 1 m. Vlerësimi i rrymës së mikroçelësit ndihmës (230 V): 0,8 A. △p maks.: 10 bar. Kv: 8,6 m³/h. Koha e operimit: 40 s (Rrotullim 90°).
SCIP code
7a49a48c-3a59-44f5-b3de-f866e2e2d5e6
Modele 3D
Teksti i tenderit
Valvul devijuese e motorizuar me tre rrugë. Me mikroçelës ndihmës Lidhjet: R 1" (EN 10226-1) M. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -5–110 °C. Gama e temperaturës së ambientit: 0–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Konsumi i energjisë: 4 VA. Klasa e mbrojtjes: IP 40 (shtrirje horizontale), IP 44 (shtrirje vertikale). Gjatësia e kabullit të furnizimit: 1 m. Vlerësimi i rrymës së mikroçelësit ndihmës (230 V): 0,8 A. △p maks.: 10 bar. Kv: 9,0 m³/h. Koha e operimit: 40 s (Rrotullim 90°).
SCIP code
f7532cc4-d0a1-4243-989e-4b3d16e7025e
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Valvul devijuese e motorizuar me tre rrugë. Me mikroçelës ndihmës Lidhjet: G 1/2" A (ISO 228-1) M. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -5–110 °C. Gama e temperaturës së ambientit: 0–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 24 V (AC). Konsumi i energjisë: 4 VA. Klasa e mbrojtjes: IP 44 (shtrirje vertikale), IP 40 (shtrirje horizontale). Gjatësia e kabullit të furnizimit: 1 m. Vlerësimi i rrymës së mikroçelësit ndihmës (230 V): 0,8 A. △p maks.: 10 bar. Kv: 3,9 m³/h. Koha e operimit: 40 s (Rrotullim 90°).
SCIP code
8455d1fc-91e1-4711-9925-e770105a5ec7
Modele 3D
Teksti i tenderit
Valvul devijuese e motorizuar me tre rrugë. Me mikroçelës ndihmës Lidhjet: G 3/4" A (ISO 228-1) M. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -5–110 °C. Gama e temperaturës së ambientit: 0–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 24 V (AC). Konsumi i energjisë: 4 VA. Klasa e mbrojtjes: IP 44 (shtrirje vertikale), IP 40 (shtrirje horizontale). Gjatësia e kabullit të furnizimit: 1 m. Vlerësimi i rrymës së mikroçelësit ndihmës (230 V): 0,8 A. △p maks.: 10 bar. Kv: 3,9 m³/h. Koha e operimit: 40 s (Rrotullim 90°).
SCIP code
6c1526df-068f-45fa-bf46-0cc7f8478798
Modele 3D
Teksti i tenderit
Valvul devijuese e motorizuar me tre rrugë. Me mikroçelës ndihmës Lidhjet: R 3/4" (EN 10226-1) M. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -5–110 °C. Gama e temperaturës së ambientit: 0–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 24 V (AC). Konsumi i energjisë: 4 VA. Klasa e mbrojtjes: IP 40 (shtrirje horizontale), IP 44 (shtrirje vertikale). Gjatësia e kabullit të furnizimit: 1 m. Vlerësimi i rrymës së mikroçelësit ndihmës (230 V): 0,8 A. △p maks.: 10 bar. Kv: 8,6 m³/h. Koha e operimit: 40 s (Rrotullim 90°).
SCIP code
9719f0bb-72f4-4a62-be57-50ed26d990ac
Modele 3D
Teksti i tenderit
Valvul devijuese e motorizuar me tre rrugë. Me mikroçelës ndihmës Lidhjet: R 1" (EN 10226-1) M. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -5–110 °C. Gama e temperaturës së ambientit: 0–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 24 V (AC). Konsumi i energjisë: 4 VA. Klasa e mbrojtjes: IP 40 (shtrirje horizontale), IP 44 (shtrirje vertikale). Gjatësia e kabullit të furnizimit: 1 m. Vlerësimi i rrymës së mikroçelësit ndihmës (230 V): 0,8 A. △p maks.: 10 bar. Kv: 9,0 m³/h. Koha e operimit: 40 s (Rrotullim 90°).
SCIP code
391923d3-60f5-4175-bd91-712b8b53b2ab

Aplikimet

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi