Seritë 6443

Valvul sferike devijuese e motorizuar me tre rrugë.

Shko te
644346.png
644346_sez~-~page-1.png
644346.png
644346_sez~-~page-1.png
Shkarko me rezolucion të lartë

Përshkrimi i produktit

Valvul sferike devijuese e motorizuar me tre rrugë.
Me mikroçelës ndihmës
PATENT

Të dhënat teknike

Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar
Gama e temperaturës mesatare: -5–110 °C
Gama e temperaturës së ambientit: 0–55 °C
Konsumi i energjisë: 8 VA
Klasa e mbrojtjes: IP 40 (shtrirje horizontale), IP 44 (shtrirje vertikale)
Gjatësia e kabullit të furnizimit: 1 m
Vlerësimi i rrymës së mikroçelësit ndihmës (230 V): 0,8 A
△p maks.: 10 bar
Koha e operimit: 10 s
Koha e operimit - Shënim: Rrotullim 90°

Certifikimet

ACS
CE
ENEC13
PZH

Skicat dhe specifikimet

Numri i pjesës Lidhjet Furnizimi me energji elektrike Kv
Modele 3D
Teksti i tenderit
Valvul sferike devijuese e motorizuar me tre rrugë. Me mikroçelës ndihmës Lidhjet: G 1/2" A (ISO 228-1) M. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -5–110 °C. Gama e temperaturës së ambientit: 0–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Konsumi i energjisë: 8 VA. Klasa e mbrojtjes: IP 40 (shtrirje horizontale), IP 44 (shtrirje vertikale). Gjatësia e kabullit të furnizimit: 1 m. Vlerësimi i rrymës së mikroçelësit ndihmës (230 V): 0,8 A. △p maks.: 10 bar. Kv: 3,9 m³/h. Koha e operimit: 10 s (Rrotullim 90°).
SCIP code
0cc7dc25-174b-4c61-984c-9e1bf245d302
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Valvul sferike devijuese e motorizuar me tre rrugë. Me mikroçelës ndihmës Lidhjet: G 3/4" A (ISO 228-1) M. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -5–110 °C. Gama e temperaturës së ambientit: 0–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Konsumi i energjisë: 8 VA. Klasa e mbrojtjes: IP 40 (shtrirje horizontale), IP 44 (shtrirje vertikale). Gjatësia e kabullit të furnizimit: 1 m. Vlerësimi i rrymës së mikroçelësit ndihmës (230 V): 0,8 A. △p maks.: 10 bar. Kv: 3,9 m³/h. Koha e operimit: 10 s (Rrotullim 90°).
SCIP code
562aa935-446c-4980-bc13-5ff23d6b8dfa
Modele 3D
Shkarko
Teksti i tenderit
Valvul sferike devijuese e motorizuar me tre rrugë. Me mikroçelës ndihmës Lidhjet: R 3/4" (EN 10226-1) M. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -5–110 °C. Gama e temperaturës së ambientit: 0–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Konsumi i energjisë: 8 VA. Klasa e mbrojtjes: IP 40 (shtrirje horizontale), IP 44 (shtrirje vertikale). Gjatësia e kabullit të furnizimit: 1 m. Vlerësimi i rrymës së mikroçelësit ndihmës (230 V): 0,8 A. △p maks.: 10 bar. Kv: 8,6 m³/h. Koha e operimit: 10 s (Rrotullim 90°).
SCIP code
76ac7e23-2843-4ac3-93ce-bd82a3420dcf
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Valvul sferike devijuese e motorizuar me tre rrugë. Me mikroçelës ndihmës Lidhjet: R 1" (EN 10226-1) M. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -5–110 °C. Gama e temperaturës së ambientit: 0–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Konsumi i energjisë: 8 VA. Klasa e mbrojtjes: IP 44 (shtrirje vertikale), IP 40 (shtrirje horizontale). Gjatësia e kabullit të furnizimit: 1 m. Vlerësimi i rrymës së mikroçelësit ndihmës (230 V): 0,8 A. △p maks.: 10 bar. Kv: 9,0 m³/h. Koha e operimit: 10 s (Rrotullim 90°).
SCIP code
30f47a80-60d7-488b-8fb5-d6cb2c7b26b4
Modele 3D
Teksti i tenderit
Valvul sferike devijuese e motorizuar me tre rrugë. Me mikroçelës ndihmës Lidhjet: G 1/2" A (ISO 228-1) M. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -5–110 °C. Gama e temperaturës së ambientit: 0–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 24 V (AC). Konsumi i energjisë: 8 VA. Klasa e mbrojtjes: IP 44 (shtrirje vertikale), IP 40 (shtrirje horizontale). Gjatësia e kabullit të furnizimit: 1 m. Vlerësimi i rrymës së mikroçelësit ndihmës (230 V): 0,8 A. △p maks.: 10 bar. Kv: 3,9 m³/h. Koha e operimit: 10 s (Rrotullim 90°).
SCIP code
3db77fa0-cc0f-4923-bead-92af3daa8f70
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Valvul sferike devijuese e motorizuar me tre rrugë. Me mikroçelës ndihmës Lidhjet: G 3/4" A (ISO 228-1) M. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -5–110 °C. Gama e temperaturës së ambientit: 0–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 24 V (AC). Konsumi i energjisë: 8 VA. Klasa e mbrojtjes: IP 40 (shtrirje horizontale), IP 44 (shtrirje vertikale). Gjatësia e kabullit të furnizimit: 1 m. Vlerësimi i rrymës së mikroçelësit ndihmës (230 V): 0,8 A. △p maks.: 10 bar. Kv: 3,9 m³/h. Koha e operimit: 10 s (Rrotullim 90°).
SCIP code
0abd8f98-ff4b-412b-bb5c-cc8cf5ffc45c
Modele 3D
Teksti i tenderit
Valvul sferike devijuese e motorizuar me tre rrugë. Me mikroçelës ndihmës Lidhjet: R 3/4" (EN 10226-1) M. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -5–110 °C. Gama e temperaturës së ambientit: 0–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 24 V (AC). Konsumi i energjisë: 8 VA. Klasa e mbrojtjes: IP 44 (shtrirje vertikale), IP 40 (shtrirje horizontale). Gjatësia e kabullit të furnizimit: 1 m. Vlerësimi i rrymës së mikroçelësit ndihmës (230 V): 0,8 A. △p maks.: 10 bar. Kv: 8,6 m³/h. Koha e operimit: 10 s (Rrotullim 90°).
SCIP code
65621f16-d399-4e18-9787-c9f23c372c6d
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Valvul sferike devijuese e motorizuar me tre rrugë. Me mikroçelës ndihmës Lidhjet: R 1" (EN 10226-1) M. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: -5–110 °C. Gama e temperaturës së ambientit: 0–55 °C. Furnizimi me energji elektrike: 24 V (AC). Konsumi i energjisë: 8 VA. Klasa e mbrojtjes: IP 40 (shtrirje horizontale), IP 44 (shtrirje vertikale). Gjatësia e kabullit të furnizimit: 1 m. Vlerësimi i rrymës së mikroçelësit ndihmës (230 V): 0,8 A. △p maks.: 10 bar. Kv: 9,0 m³/h. Koha e operimit: 10 s (Rrotullim 90°).
SCIP code
5b60b3a3-b7f1-422d-927e-271e0565dfa4

Aplikimet

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi