Seritë 6564

Aktuator termo-elektrik me konsum të ulët energjie. Instalim me bashkim të shpejtë, me kapëse adaptor.

Shko te
656402.png
Shkarko me rezolucion të lartë

Përshkrimi i produktit

Aktuator termo-elektrik me konsum të ulët energjie.
Instalim me bashkim të shpejtë, me kapëse adaptor.
E mbyllur normalisht.
Për valvula të serive 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 455 dhe 456.
Me tregues me pozicion të hapur.

Të dhënat teknike

Gama e temperaturës së ambientit: 0–50 °C
Konsumi i energjisë: 3 W
Klasa e mbrojtjes: IP 54
Gjatësia e kabullit të furnizimit: 0,80 m, 0,8 m
Rryma e ndezjes: ≤ 250 mA
Rryma e ndezjes - Shënim: (230 V)

Certifikimet

CE

Skicat dhe specifikimet

Numri i pjesës Shënim Furnizimi me energji elektrike
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Aktuator termo-elektrik me konsum të ulët energjie. Instalim me bashkim të shpejtë, me kapëse adaptor. E mbyllur normalisht. Për valvula të serive 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 455 dhe 456. Me tregues me pozicion të hapur. Gama e temperaturës së ambientit: 0–50 °C. Furnizimi me energji elektrike: 230 V (AC). Konsumi i energjisë: 3 W. Klasa e mbrojtjes: IP 54. Gjatësia e kabullit të furnizimit: 0,80 m. Rryma e ndezjes: ≤ 250 mA ((230 V)).
SCIP code
46723c83-d061-4e11-bd76-5bfdafd6e114
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Aktuator termo-elektrik me konsum të ulët energjie. Instalim me bashkim të shpejtë, me kapëse adaptor. E mbyllur normalisht. Për valvula të serive 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 455 dhe 456. Me tregues me pozicion të hapur. Gama e temperaturës së ambientit: 0–50 °C. Furnizimi me energji elektrike: 24 V (AC) / (DC). Konsumi i energjisë: 3 W. Klasa e mbrojtjes: IP 54. Gjatësia e kabullit të furnizimit: 0,8 m. Rryma e ndezjes: ≤ 250 mA ((230 V)).
SCIP code
46723c83-d061-4e11-bd76-5bfdafd6e114

Aplikimet

Caleffi Rep Locator
Caleffi Rep Locator