SHFLETO KATEGORITË E

Deaeratorët për sistemet e mëdha

Deajruesi ndan dhe heq ajrin që qarkullon brenda qarqeve të mbyllura të sistemeve mesatare-të mëdha të ngrohjes dhe ftohjes.