ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Деаератори за големи системи

Деаераторот го одвојува и го отстранува воздухот што циркулира во затворените циклуси на системите за греење и ладење со средна големина.