ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Вградена индиректна топлински интерфејс единица со регулација

Вградените топлински интерфејс единици (HIU) нудат услуга за греење и моментално производство на топла вода за домаќинството во станбени единици поврзани со централизирани системи за греење. Тие се контролираат електронски.