ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ КАТЕГОРИИТЕ НА

Хидраулични сепаратори

Хидрауличниот сепаратор е уред кој ги прави независни циклусите (примарни и секундарни) поврзани со него и може да се користи во системи за топла или ладна вода, комбинирајќи ги и функциите за обезвоздушување и одвојување на нечистотии.